Month: May 2019

ยอดเยี่ยม ข้อควรจะทราบก่อนคิดจะซื้อรถยนต์มือสอง สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบคมนาคมสาธารณะในบ้านพวกเรา ไม่ค่อยเอื้อต่อการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ ใครๆเลยต้องการมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้ทั้งหมด แม้กระนั้นด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบงี้ แถมงบประมาณที่มีก็จำกัด ทำให้ผู้คนจำนวนมากพุ่งเป้ามาที่ตลาดรถยนต์มือสองเนื่องจากเป็นหนทางที่อดออมกว่า แล้วรู้ไหมนะครับว่าการซื้อรถยนต์มือสองสักคัน เว้นแต่ราคารถยนต์ที่จะต้องจ่ายแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกที่คุณอาจจะยังไม่รู้เรื่อง